വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തയാറാക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ആദ്യ ബ്ലോഗ്
ഓല മാസികയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2012 നവംബര്‍ 16 ന് ഭാഷ, സംസ്കാരം, സമൂഹം എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരന്‍ എന്‍ പ്രഭാകരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു..

ScribblingCrying Soul


Oh ! My heart sobbing forlight
It is filled with sorrows
My new friendship poured
darkness in to my heart.
My white creamy eyes,
filled alot.
My speaking eyes,
and dump lips
made me alone.
The murmuring sounds
pierced in to my soul
The sorrows mounted up
I fell my heart hurty
but I have a teacher
She is the only consolation for me.
I like her very much
She is my last source of love
She gives love and care
Now I've brightness of
thousands stars.
Oh I was waiting for the light.No comments: