വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തയാറാക്കുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ആദ്യ ബ്ലോഗ്
ഓല മാസികയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2012 നവംബര്‍ 16 ന് ഭാഷ, സംസ്കാരം, സമൂഹം എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരന്‍ എന്‍ പ്രഭാകരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു..

सत्ता का दंभ
                                       हरिता. पी.आर    10

नगर है उज्जैन भारत का प्राचीन
राजा भोज साथी माघ बडे महान।
चले भेष बदलकर दोनो एक दिन,
जाने प्रजा का सच्चा हाल ।
भडक गये वे जंगल में कच्चे,
रात बीत गयी आदी से जदा
देखा भृगुतारा सुन आई चहचहाना
आ‌भास होने लगा सूर्योदय का
देख! कोई छाया किसी की,
समझा कोई लकडहारिन
पूछा दोनोँ उससे प्रश्न
मूँह तोड जवाब मिला उनको
विनीत हुए दोनो सके सामने
झुक गये दोनोँ का सत्ता दँभ।।

No comments: